Actualitzat el Reglament per a la realització d’activitats que modifiquin l’estat actual del terreny

Excavadora fent moviment de terres
Excavadora fent moviment de terres (arxiu)

L’Executiu ha aprovat el Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny i sobre els estudis geològics i geotècnics per a atorgar llicències de construcció. La Llei 4/2023, del 19 de gener del 2023, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes va derogar per una qüestió formal el text vigent i que fins ara regia aquets aspectes: el Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, del 27 de febrer del 2019.

Així doncs, consegüentment aquest fet requereix de l’aprovació d’un nou reglament, que, de fet, recupera i reprodueix el mateix contingut de forma pràcticament idèntica el text derogat. Els únics canvis introduïts tenen l’objectiu de clarificar algunes parts del redactat, sense alterar-ne el significat.

TOTES LES NOTÍCIES