Acord entre el Govern i el Comú d’Encamp per al pagament del Centre d’Atenció Primària

CAP-EncampEl Govern s’ha compromès a destinar 300.000 euros del pressupost del 2015 al pagament de la infraestructura del Centre d’Atenció Primària.

El cònsol menor de la parròquia, Jordi Torres, ha recordat que el Centre d’Atenció Primària havia estat ubicat a l’edifici del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp fins l’any 2003 quan es va veure la necessitat de canviar de localització. Llavors, es va decidir crear un nou espai que oferís una infraestructura més gran. Així, el Comú va haver de costejar exclusivament les obres ja que no es va arribar a un acord amb el Govern.

Tal com ha explicat el cònsol menor, amb el seguiment fet des del Comú i els consellers generals encampadans i a través del diàleg mantingut amb l’Executiu, s’ha pogut arribar a un acord que permetrà que el Govern costegi una part de la inversió.

Segons ha explicat el cònsol menor d’Encamp, està previst que aquests diners vagin destinats a petites inversions per millorar el benestar dels ciutadans de la parròquia.

El cònsol menor ha recordat que la situació financera del Comú en els últims dos anys ha estat complicada i s’han hagut de fer grans esforços per tal de racionalitzar tots els conceptes del pressupost, prescindint de despeses injustificades i oferint la màxima proximitat als ciutadans.

Torres ha recordat que el treball del Comú per millorar la situació financera de la parròquia és constant i ha indicat que s’estan acabant de tancar les negociacions amb les entitats bancàries. En aquest sentit, ha assegurat que quan estiguin totes tancades es farà una reunió de poble per poder explicar la tasca realitzada en els dos últims anys i les previsions d’inversió.

El cònsol menor ha reiterat que la feina feta per la majoria ha permès fer un gir de 180 graus a la situació del Comú, passant de dos anys de tancaments negatius a un tercer any de liquidació en positiu.

Torres ha conclòs assegurant que es vol seguir treballant activament per la parròquia prioritzant el benestar dels ciutadans i afrontant els compromisos pendents del programa electoral.