Acció Climàtica (Generalitat) abona 2,7 M€ a 638 ramaders del sector oví i cabrum pels ajuts de la PAC de 2022

Un ramat d'ovelles
Un ramat d’ovelles (GenCat)

El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya farà efectiu durant la jornada d’avui, divendres 27 de gener, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats a ramaders al sector oví i cabrum de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponents a 2022, per un import total de 2.719.863 euros a 638 ramaders.

Els imports unitaris aplicats en aquest pagament són, per a les explotacions d’oví: 11,990327 euros/cap; per a les de cabrum: 8,362919 euros/cap (zona de muntanya) i 6,494387 euros/cap per a la resta; i 36,434692 euros/cap per a les explotacions d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014.

El 10% restant de l’ajut s’abonarà un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) estableixi els imports unitaris definitius. Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, són finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d’atorgament de l’ajut es publicaran al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya i es podran consultar en l’aplicació DUN, a partir del pròxim 30 de gener.


Dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament d’aquests ajuts directes associats ramaders:

AjutImport (€)Beneficiaris 
Ajut associat a les explotacions d’oví2.247.783509
Ajut associat a les explotacions de cabrum133.711209
Ajut associat a les explotacions d’oví/cabrum amb drets especials de 2014338.36930
Total2.719.863638*

*Hi ha ramaders que cobren més d’un ajut

TOTES LES NOTÍCIES