A punt la simplificació per a la gratuïtat del túnel del Cadí per als urgellencs

tunel-cadiEl Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha comunicat els nous requisits que se seguiran a partir d’aquest any 2014 per acreditar la bonificació del 100% del peatge del Túnel del Cadí per a residents a la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà. D’acord amb les peticions fetes des de les diverses institucions del territori i també des de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i d’acord amb la proposició aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, s’ha creat un nou plec de clàusules que pretén simplificar la gestió per als habitants de les tres comarques i incloure col·lectius de residents fixos que darrerament n’havien restat exclosos.

La conselleria ha anunciat la “implantació progressiva en un màxim de 36 mesos d’un model específic de control automàtic de comprovació i accés per part de l’Administració, per tal que es compleixin els requisits essencials”. Alhora, s’ampliarà el termini de renovació de la documentació, que passarà dels 12 mesos als 3 anys. També s’ha acordat establir els requisits complementaris per aquells col·lectius que havien denunciat dificultats per accedir-hi, com ara pensionistes i estudiants, i introduir un nou epígraf de documentació a aportar “per a persones que actualment no estan incloses en cap dels supòsits actuals”.

Renovació

Els qui ja van presentar tota la documentació el 2013, tan sols hauran de lliurar una declaració responsable de vigència de la documentació anterior. Tanmateix, hauran de signar una autorització per “accedir a la informació de caràcter personal que avala el compliment dels requeriments, tot garantint la legislació de protecció de dades personals”. També s’haurà de facilitar un telèfon mòbil, un correu electrònic i l’adreça postal per “notificar qualsevol incidència en el moment de comprovar el manteniment de les condicions per accedir a la gratuïtat”.

Un altre punt que s’incorpora és el que assenyala que s’haurà d’avisar amb anticipació a la seva caducitat de la necessitat de renovació o aportació de la documentació necessària, si haguessin variat les condicions personals o professionals.

Els habitants de les tres comarques que tinguin la condició de jubilats o estudiants hauran de presentar la documentació complementària nova a exigir a partir del 2014.

Noves sol·licituds o altes

Les persones que sol·liciten la bonificació per primera vegada hauran de presentar tota la documentació que es demanava fins ara, entre la qual hi ha el certificat d’empadronament en una de les tres comarques i estar al corrent del pagament de serveis bàsics, juntament amb el document que acrediti que es treballa a la zona, un certificat del CAP de referència i, en el cas dels aturats, un certificat de l’OTG en la qual s’està inscrit.

Els nous sol·licitants també hauran de signar l’autorització d’accés a les dades personals vinculades a l’administració i al telèfon mòbil, correu electrònic i adreça postal de contacte.

Bonificació des del 1999

Els habitants fixos de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà van començar a disposar d’una bonificació del 50% del peatge del túnel del Cadí l’any 1999. El 2006, després d’una llarga reivindicació, la Generalitat va ampliar aquest descompte fins al 100%.

Més endavant, en constatar l’existència de molts casos de frau per part de segons residents, el Govern va iniciar una depuració del cens de beneficiaris que va comportar un enduriment dels requisits. Durant els darrers mesos, però, molts habitants fixos que hi tenen dret han denunciat que l’excés de burocràcia els dificultava obtenir la gratuïtat. Els ajuntaments de la Seu d’Urgell i Puigcerdà han aprovat per unanimitat mocions en què demanaven una simplificació dels tràmits, sempre mantenint els mecanismes de control. Una petició a la qual també ha donat suport el Parlament de Catalunya.

A l’Alt Urgell la renovació de la bonificació del Túnel del Cadí es farà a través del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.