A passes curtes, però progressem

Lluís R. Samper Pascual

En el 2004, Andorra es comprometé a ratificar 75 apartats, dels 98 que conformen la Carta Social Europea, del Consell d’Europa, en un prudencial període de temps. Al cap de 20 anys, en el 2024 el Consell de Ministres ha acceptat l’apartat 22 de la carta, precepte que apunta a que els treballadors tenen dret a prendre part a la determinació  i millora de les condicions de treball a l’empresa.

La resta d’apartats es podrien acceptar a mesura que el país desenvolupi el marc legal en cada matèria”, declarava fa pocs dies el Consell de Ministres, al seu lloc web. Com a mesura cautelar, em sembla perfecta. Tanmateix, crec que, tant que es pugui, cal evitar demores en la proclamació de lleis, per tal de que els compromisos que Andorra te adquirits amb el Consell d’Europa i amb altres organismes internacionals puguin ser ratificats, en dos anys com a màxim, no en 20.

Per part d’Andorra, vegem quins eren en el 2020 els apartats no acceptats de la Carta Social Europea, que malgrat el temps passat, pel motiu que sigui, Andorra no ha assumit encara:Apartat 6.

Reconeix el dret a la negociació col·lectiva entre empresaris i assalariats.Apartat 16.

Declara que la família, en tant que cèl·lula fonamental, té dret a una protecció social, jurídica i econòmica apropiada, per a assegurar el seu ple desenvolupament.Apartat 18.

Versa sobre el dret a exercir al territori de l’altra part, activitats lucratives en peu d’igualtat que els propis nacionals, sota reserva de restriccions fonamentades en serioses raons de caràcter econòmic i social.   Només una part fou acceptada en el seu dia.Apartat 19.

Fa referència als treballadors migrants i llurs families. Els atorga el dret a la protecció i assistència al territori de l’altra part. Només parcialment fou acceptada en el seu dia.Apartat 21.

L’enunciat diu: Els treballadors tenen dret a la informació i la consulta en el si de l’empresa.Apartat 24.

Posa de relleu que tots els treballadors tenen dret a una prestació en cas d’acomiadament.Apartat 25.

Estipula que tots els treballadors tenen dret a la protecció de l’import adeudat, en cas d’insolvència de l’empresari que l’ha contractat.Apartat 27.

Ve a dir que totes les persones que tenen responsabilitats familiars, que ocupen o desitgen ocupar un lloc de treball tenen dret a fer-ho sense ser sotmeses a discriminació i, si és possible, sense que existeixi conflicte entre el lloc de treball i les responsabilitats familiars.Apartat 28.

Manifesta que els representants dels treballadors a l’empresa, tenen dret a la protecció contra els actes susceptibles de generar perjudicis i han de disposar de les facilitats apropiades per a exercir llurs funcions.Apartat 29.

Assenyala que els treballadors tenen dret a ser informats i consultats en els procediments  d’acomiadament col·lectiu.Apartat 31.

Estableix que tota persona té dret a un habitatge. Només fou parcialment acceptat en el seu dia.

També en el 2004, Andorra  es va comprometre a ratificar un 75 per cent del Codi Europeu de Seguretat Social, text que data dels anys 60, revisat en els 90, que pot semblar obsolet, però no ho és. Al meu parer s’hauria d’haver tingut en compte en redactar i modificar la llei de la CASS.

[do_widget id=category-posts-pro-64]