93,43% d’ocupació hotelera, aquest cap de setmana, al Principat

Turistes a la recepció d'un hotel
Turistes a la recepció d’un hotel (arxiu)

Més que bones es poden considerar les dades registrades aquest darrer cap de setmana, així com també l’anterior, pel que fa a l’ocupació hotelera al Principat. Segons dades facilitades pel sector, aquest últim cap de setmana hi ha hagut un 93,43% d’ocupació al país.

Si s’agafa de mitjana tota la setmana de dilluns 30 de gener al diumenge 5 de febrer, llavors, l’ocupació és del 79,42%. Una xifra igualment satisfacció per als professionals del ram. La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) indica que l’ocupació mitjana de tot el mes de gener ha estat del 75,73%.

TOTES LES NOTÍCIES