79 aspirants de 119 superen les primeres proves d’agent de policia

policiaFins al dia d’avui, pel que fa al concurs oposició per accedir a les places d’agent de policia, s’han realitzat les proves de català, les de coneixements institucionals, històrics i geogràfics del país, així com les físiques.

Dels 119 candidats inicials (100 homes i 19 dones), han superat les proves esmentades un total de 79 aspirants, dels quals 70 són homes i 9 dones.

La resta de proves a realitzar dins el concurs, que són les de castellà i francès, psicotècnics, entrevista professional i examen mèdic, s’aniran realitzant entre el 17 de desembre i el 14 de febrer de l’any vinent.