64 empreses s’han beneficiat de l’exoneració parcial de l’impost dels hidrocarburs el 2020

Un camió de transport de carburants
Un camió de transport de carburants. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, les devolucions dels ingressos del Departament de Tributs i de Fronteres sobre els hidrocarburs amb motiu de la utilització de mitjans de transport corresponents al quart trimestre del 2020. La xifra s’eleva a 137.483,53 euros.

Tal com es recull la Llei d’Impostos especials i el Reglament d’aplicació d’aquesta, els mitjans de transport industrials de certes categories poden demanar la devolució parcial de l’impost que taxa els hidrocarburs. Així, als vehicles de categoria Euro 6 se’ls retornen 0,14 euros per litre consumit; 0,12 euros a la categoria Euro 5; i 0,10 euros pels vehicles inclosos en la categoria Euro 4.

Tal com ha destacat el ministre Jover, durant el 2020 fins a 64 empreses s’han beneficiat d’aquest ajut. En aquest sentit, el ministre també ha recordat que un cop s’apliqui la nova taxa d’hidrocarburs, si els distribuïdors acaben repercutint-la en el preu de venda al públic dels carburants “el Govern està disposat a revisar a l’alça aquesta subvenció”.

TOTES LES NOTÍCIES