5.000 consultes empresarials durant el 2018

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) va atendre durant el 2018 aproximadament un total de 5.000 usuaris, entre professionals, emprenedors, autònoms i empresaris, segons es destaca en el balanç d’activitat intern de l’entitat.

Enguany, pel que fa a la funció consultiva de la Cambra, els temes més destacats han estat les aportacions al Projecte de Llei de l’esport, les consideracions al departament de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre el Reglament del transport, importació i exportació d’animals salvatges per ajustar-ho a les exigències CITES, i les ponderacions respecte la proposta del Reglament regulador del control de l’activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció propi, entre d’altres.