426 controls de moto des del 5 d’agost

Durant la campanya de circulació adreçada als conductors de vehicles tipus motocicletes, realitzada del 5 al 18 d’agost, s’han controlat 426 conductors de motos, dels quals 46 han estat sancionats per infringir un total de 56 articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya. Això comporta un 10’80 % de conductors sancionats respecte al conductors controlats.

La campanya tenia com objectiu incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.

Els aspectes controlats i el balanç corresponent als articles infringits es detalla a continuació:

Deficiències tècniques i/o administratives (44 sancions):
– 1 sancions: no tenir la categoria del permís que correspongui
– 20 sancions: no presentar el rebut assegurança malgrat tenir-lo
– 18 sancions: no disposar del distintiu ITV en vigència
– 1 sancions: no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo
– 4 sancions: escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant

Imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs (12 sancions):
– 4 sancions: avançaments indeguts
– 8 sancions: no respectar la senyalització horitzontal

En el decurs d’aquesta campanya també s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.

TOTES LES NOTÍCIES