25N: Catalunya detecta 6.608 casos reals de violència masclista (2022), però les “sospites” diuen que són més

Una dona es protegeix amb la mà d'una agressió
Una dona es protegeix amb la mà d’una agressió. Foto: Arxiu

Els diferents serveis assistencials del Sistema de Salut de Catalunya van detectar 6.608 casos de violència masclista contra les dones durant el 2022, un 26,1% menys que el 2021 que van arribar als 8.944. Són dades fetes públiques aquesta setmana per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), coincidint amb el 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.

Segons l’informe de l’AQuAS, dels 6.608 casos detectats, el grup d’edat amb un major nombre d’episodis de violència masclista ha estat el de 16 als 44 anys (54,4%) seguit del grup d’edat de 45 a 64 anys (19,4%).

Segons el nivell socioeconòmic, el 61,9% dels casos pertanyen al col·lectiu de dones amb rendes inferiors als 18.000 euros anuals i el grup d’exempts de copagament (que perceben rendes d’inserció o altres prestacions socials) representen el 23,6% de les deteccions per violència masclista.

Cal assenyalar que a l’any 2022 en el grup socioeconòmic d’exempts de copagament s’hi van afegir els perceptors pensionistes amb rendes amb <11.200€, les persones amb menor a càrrec que perceben una prestació familiar i els menors d’edat amb discapacitat superior al 33%, la qual cosa no permet comparar les dades amb anys anteriors, segons el nivell socioeconòmic.

Des de l’òptica territorial i segons les Àrees de Gestió Assistencial (AGA), s’observa com les Àrees de Gestió Assistencial de Barcelona Nord, Barcelonès Nord i Baix Maresme, i Baix Llobregat Centre i L’Hospitalet Nord són les que tenen més casos detectats amb un total de 1.432 casos en el conjunt, representant el 21,7%. 

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) avalua diversos aspectes de la qualitat de les polítiques públiques en matèria de violència masclista en l’àmbit de la salut, a petició del Departament de Salut de la Generalitat.

L’AQuAS se centra en l’anàlisi qualitatiu, enfocat a facilitar la millora continuada de les eines i recursos per als professionals de la salut en l’atenció i l’abordatge de la violència masclista, a partir de la col·laboració amb diferents agents socials.El SEM atén 418 dones amb sospita de violència sexual a Catalunya (gener a setembre 2023)

D’altra banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès 457 persones amb sospita de violència sexual a Catalunya entre gener i setembre d’aquest 2023, un 30,5% més respecte al mateix període de l’any anterior (443 casos). El 91% dels casos són dones (418). Pel que fa a menors, s’han fet 87 assistències, que representen el 19% de les atencions totals.

Per regions sanitàries, on el SEM ha fet més assistències ha estat a Barcelona ciutat (173); seguit de la Metropolitana Nord (88), Metropolitana Sud (73) i Girona (62).

En el quadre adjunt es poden observar el nombre d’assistències per regions sanitàries, per franges d’edat i gènere:

A més, l’equip de psicòlegs del SEM ha realitzat 92 assistències amb atenció psicològica especialitzada a centres hospitalaris en aquest mateix període de 2023.

L’assistència psicològica s’ofereix a la persona afectada quan es considera necessària per part dels professionals i pot ser activada pels mateixos equips del SEM, per part dels altres cossos d’emergències o pel mateix centre sanitari.

El SEM compta des del 2021 amb un procediment d’atenció a les persones amb sospita de violència sexual. El codi 3.71 estableix una resposta immediata, equitativa a tota Catalunya i coordinada amb la resta del Sistema de Salut i els altres cossos d’emergències.

Amb aquest procediment, s’ofereix a la persona afectada un acompanyament integral durant tot el procés d’assistència posterior a l’agressió i es procura que tingui un únic interlocutor, per a evitar que es produeixi la revictimització. Alhora, també es garanteix l’atenció psicològica a la víctima de violència sexual, a tot Catalunya, amb l’objectiu de crear un entorn de confiança i seguretat.

TOTES LES NOTÍCIES