130 infraccions durant la campanya de comportaments imprudents al volant

El Cos de Policia ha realitzat entre el 27 de febrer a les 7 hores i el 10 de març a les 19 hores, una campanya especifica de comportaments imprudents al volant, durant la qual s’han constatat un total de 130 infraccions.

La campanya tenia com a objectiu detectar i sancionar el comportament imprudent de certs conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència, intensificant els controls de radar mitjançant els radars mòbils del Cos de Policia, a fi de reduir els accidents de trànsit amb resultat de lesions.

Els aspectes controlats durant aquesta campanya i el balanç corresponent es detalla a continuació:
– Conducció temerària que causi perill a les persones o coses: cap sanció
– Circular a velocitat que excedeixi la permesa: 95 infraccions (radars mòbils del Cos de Policia)
– No cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència: cap sanció
– Avançaments indeguts: 7 sancions
– No adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, escoles i aglomeracions: 1 sanció
– No cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants: cap sanció
– No respectar algun dels senyals prohibitius: 12 sancions
– No respectar algun dels senyals d’obligació: cap sancions
– No respectar la senyalització horitzontal de la calçada: 13 sancions
– No respectar la indicació d’un semàfor: 2 sanció

En el decurs d’aquesta campanya s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.