114 persones cobren la prestació per desocupació, un 2,7% més que al juny

El nombre de demandants en recerca a final de mes és de 826 (905 el mes anterior), amb una variació mensual del -8,7% i una variació del -19,0% respecte al juny de l’any 2013 (1.020 persones).

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 194 en millora (204 el mes anterior), amb una variació mensual del -4,9% i una variació del +2,1% respecte al juny de l’any 2013 (190 persones).

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 390 (368 el mes anterior), amb una variació mensual del +6,0% i una variació del +76,5% respecte al juny de l’any 2013 (221 ofertes).

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel govern és de 114 (111 el mes anterior), amb una variació mensual del +2,7% i una variació del -16, 2% respecte al juny de l’any 2013 (136 persones).

Aquest mes s’han fet un total de 102 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, de les quals 8 s’han realitzat a través dels programes de foment (Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa i Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) que es reinicien el mes de febrer del 2014, i 44 a través del Programa de treball temporal.

Aquest mes segueixen treballant un total de 86 persones que van ser contractades per les parapúbliques i pels comuns, i 125 persones contractades pel Govern.

TOTES LES NOTÍCIES