Els firmants de l'acta de constitució de SETAP365

La nova societat SETAP365, que neix a partir de la integració d’EMAP i d’ENSISA, està formalment constituïda des d’aquesta tarda de dijous. Han signat l’escriptura de constitució davant de notari,Llegir