1360-70. Retaule de Sant Esteve, Monestir de Santa Maria de Gualter, la Baronia de Rialb, la Noguera d'Urgell

Sant Esteve, conegut com el Protomàrtir, va ser un dels primers diaques de l’Església primitiva a Jerusalem. Triat per a servir els necessitats, va demostrar una profunda espiritualitat i dedicacióLlegir