Cabana del Moro de Bescaran

L’Alt Urgell és una de les comarques amb una major riquesa d’estructures megalítiques de tot Catalunya, concretament la segona, amb un centenar llarg de tombes d’inhumació col·lectiva del període calcolític,Llegir