S’inaugura l’Escola Eqüestre de l’ECAP a Montferrer

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, ha inaugurat, aquest matí, les instal·lacions eqüestres de l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu. (ECAP), situades a la Finca les Colomines- Bellestar, a Montferrer i Castellbò.

Les autoritats han visitat les noves instal·lacions de l’explotació eqüestre, que compten amb quadres, boxes, 2 pistes i una sínia, i també la resta d’instal·lacions de l’ECAP (explotació agropecuària, sala de formatgeria, aules i residència).

Tot seguit, Josep Maria Pelegrí, juntament amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i el de Montferrer i Castellbò, Jordi Calvet, han signat un conveni de col·laboració per a l’impuls i el foment de la formació i l’activitat eqüestre en aquesta Escola. L’objecte de l’acord és, doncs, l’impuls de la formació eqüestre a Catalunya, mitjançant el trasllat de l’activitat formativa que s’impartia a l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de l’Hospitalet de Llobregat a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu i dotar-la de les instal·lacions i de la infraestructura necessària per tal de desenvolupar de forma adequada els activitats eqüestres.

Així, el DAAM es compromet a traslladar-hi l’activitat formativa eqüestre que es desenvolupa en l’esmentat centre de l’Hospitalet de Llobregat a l’ECAP, que posarà a disposició els recursos disponibles en l’actualitat, recursos humans i materials (èquids i materials complementaris per al desenvolupament de l’activitat) necessaris per a desenvolupar i potenciar l’activitat en formació, transferència tecnològica, innovació i emprenedoria en l’àmbit de les activitats eqüestres. A més, el Departament integrarà les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre en la seva Guia d’Innovació que inclou el programa de formació agrària i el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT); impulsarà les activitats eqüestres a Catalunya, amb una especial atenció a les necessitats específiques de les comarques dels Pirineus; i fomentarà la participació de l’Escola en activitats firals, turístiques i esportives que s’organitzin al territori per tal de donar a conèixer la seva oferta i millorar en la qualitat dels esdeveniments en què participi.

Per la seva banda, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es compromet, pel conveni signat avui, a fer-se càrrec de les obres d’adequació de l’ECAP per a poder acollir les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre, per un import màxim de 15.000 euros; impulsarà les que es duguin a terme en aquesta matèria al centre així com la promoció econòmica de l’àrea d’influència de la Seu d’Urgell mitjançant la promoció de les accions agropecuàries i turístiques fomentant les activitats eqüestres; i autoritzarà la presència d’un representant de l’ECAP en el Consell Escolar Municipal de la Seu d’Urgell com a convidat amb veu i sense vot atès que es tracta d’un centre educatiu situat fora del municipi.

Finalment, l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò es compromet en aquest conveni a: atorgar tots els permisos i llicències necessaris per a poder dur a terme les obres i l’activitat sempre que es compleixi els requisits legals; impulsar tant les activitats que es desenvolupin en l’àmbit eqüestre en el marc de l’ECAP com la promoció econòmica de l’àrea d’influència d’aquest municipi a través de la promoció d’accions agropecuàries i turístiques fomentant les eqüestres; i bonificar la quota dels tributs que meriti la construcció i la posada en funcionament de l’Escola en el percentatge màxim que permeti la normativa sobre hisendes locals.

Val a dir que una comissió de seguiment vetllarà pel compliment del conveni i de les actuacions que s’hi contemplen, alhora que concretarà, en el seu cas, les actuacions a desenvolupar a l’empara del mateix, assegurarà l’intercanvi d’informació entre les parts, establirà les normes en relació a la divulgació, difusió i publicitat de les actuacions es desenvolupin, i resoldrà qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la interpretació o aplicació de l’acord signat.

El conseller Pelegrí ha instat a “treure el màxim de profit a l’oportunitat que representen les noves instal·lacions eqüestres per al territori, tractant-se, a més, del Pirineu, que concentra un fort interès per tot el relacionat amb aquestes activitats, que s’han d’enquadrar en l’hegemonia de la ramaderia al nostre país, i especialment a les comarques pirinenques”; i ha afegit que amb l’esmentat conveni “volem impulsar la formació eqüestre a Catalunya, mitjançant el trasllat de l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de l’Hospitalet de Llobregat a l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu i dotar-la de la infraestructura necessària per tal de desenvolupar de forma adequada les activitats eqüestres. Amb aquest conveni, les tres administracions implicades assumim la nostra part de responsabilitat per fer que aquesta nova empresa tiri endavant”.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, ha volgut recordar que la nova ubicació de l’Escola Eqüestre neix de l’impuls del consistori urgellenc. A més a més, ha subratllat que l’ECAP “no parteix de zero, sinó que compta amb una llarga trajectòria que, sumada a les noves instal.lacions, pot situar-se com un referent a nivell pirinenc i internacional”. Per la seva banda, Jordi Calvet ha manifestat que “tot allò que sigui aportar noves activitats al territori sempre és positiu, i més si atrauen gent al municipi”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *