Medi Ambient apel·la a la col·laboració ciutadana per inventariar punts negres paisatgístics

El director de Medi Ambient, Marc Rossell, ha presentat aquest dilluns l’inventari de punts negres dins del marc de l’Estratègia nacional del paisatge. La millora paisatgística a tot el país, prioritzant les zones més freqüentades tant naturals com urbanes figura entre les accions previstes pel període 2012-2015 dins de l’Estratègia nacional del paisatge. Aquesta actuació exigeix prèviament la detecció dels principals punts negres, una tasca en la que treballen els serveis tècnics de Medi Ambient i els banders, però que es vol completar amb la col·laboració de la població. Els ciutadans podran fer arribar la seva fotodenúncia a l’administració a través del web www.mediambient.ad

Entre les accions previstes pel 2012 dins de l’Estratègia Nacional del Paisatge s’hi inclouen també: la creació d’una comissió nacional del paisatge, el desenvolupament del marc normatiu, la potenciació d’energies renovables amb menys impacte ambiental i paisatgístic, la redacció i aprovació d’una llei de conversació de la natura, el manteniment i restauració dels boscos de ribera, la potenciació del sector agrari com a peça imprescindible de diversificació econòmica del país, la minimització dels impactes paisatgístics de les instal·lacions turístiques i de lleure i la sensibilització de la població a través d’accions de comunicació i informació.

L’Estratègia nacional del paisatge és el marc per la preservació, la gestió i ordenació dels nostres paisatges a deu anys vista. El Govern ha aprovat 21 accions pel període 2012-2015 de major impacte i de menor cost, que corresponen majoritàriament a les definides com a més urgents i més importants pel fòrum de l’Estratègia del Paisatge, i que responen a set grans objectius:

1- Uns paisatges naturals d’alta muntanya de qualitat i ben conservats

2- Uns paisatges rurals revaloritzats o potenciats

3- Uns paisatges urbans de qualitat, ben delimitats, acollidors per al turisme i alhora agradables per viure-hi

4- Unes carreteres més respectuoses pel que fa a la morfologia i més integrades en el paisatge

5- Unes instal·lacions turístiques i de lleure de qualitat i respectuoses amb els paisatges que les envolten

6- Un turisme diversificat coneixedor i respectuós amb els paisatges i els seus valors

7- Una població que coneix i estima tots els paisatges d’Andorra

(Foto: S.F.G.)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *