Lluita contra el maltractament infantil

El tema dels maltractaments infantils ha existit des de fa molts anys. De fet, temps enrere no se li donava molta importància, però, en l’actualitat s’ha aconseguit despertar cert interès. El 25 d’abril es considera el Dia Internacional contra el maltractament infantil. Tots els adolescents tenen dret a la vida, dignitat, llibertat, salut, educació, descans, cultura i sobretot a ser tractat de mateixa manera, independentment del sexe, religió, condició social, etc.

Ser pare és molt més que només tenir un fill, ser pare vol dir educar, ensenyar i guiar. De cap manera ser pare és sinònim de violència, però en diferents llars del planeta existeix el que anomenem violència domèstica”; aquest tipus de violència comprèn el maltractament infantil i abús sexual.

El maltractament infantil es defineix com tota acció intencional que provoqui dany físic o psicològic a nens, nenes i adolescents, provocats per adults encarregats de la seva cura, siguin pares, oncles, mestres, etc.

El maltractament físic es refereix a qualsevol acció intencional que provoqui danys a l’exterior de l’ infant, siguin aquests visibles o no. Per exemple, pessics, cremades, cops, etc.

El maltractament psicològic són totes aquelles actituds que provoquin en el nen, nena o adolescent sentiments d’humiliació o desqualificació; generalment aquesta classe de maltractament es produeix en base a paraules.

El maltractament per abandonament o negligència és el que es produeix en no oferir protecció al nen davant d’eventuals riscos. També es refereix a la no atenció de les seves necessitats bàsiques, quan els pares o cuidadors estan possibilitats per fer-ho.

El maltractament fetal ocorre quan tota futura mare ingereix begudes alcohòliques, drogues, etc. que causen malformacions o retard sever a la criatura. Dins d’aquest tipus de maltractament, també podríem incloure a l’avortament.

El maltractament per abús sexual és l’abús de poder d’un adult cap a un infant que implica la satisfacció sexual de qui l’exerceix.

S’ha comprovat que tot tipus de maltractament infantil té conseqüències a llarg termini. Sotmetre a infants a ser testimonis de situacions de violència, sigui abús sexual o maltractament físic, produeix conseqüències similars a la de les persones que van rebre aquesta classe de maltractament de forma directa.

Existeixen diferents formes per detectar el maltractament infantil. El comportament dels nens maltractats ofereix molts indicis que delaten la seva situació. La majoria d’aquests indicis no són específics perquè la conducta es pot atribuir a diversos factors. No obstant això, les absències reiterades a classe, el baix rendiment escolar i dificultats de concentració, la depressió constant o presència d’idees suïcides, l’actitud evasiva i defensiva freda davant els adults, la recerca intensa d’expressions afectuoses per part d’adults (especialment en nens més petits), les actituds o jocs sexualitats inadequats per l’edat, les alteracions dels patrons normals de creixement, la falta d’higiene o cura corporal, les marques de càstigs corporals, els “accidents” freqüents i l’embaràs precoç, són algunes de les característiques que presenta un infant abusat. És increïble com encara en aquests temps el maltractament infantil és un tema força comú, però és encara més sorprenent les conseqüències que aquest pot tenir. Els nens criats en llars on se’ls maltracta solen mostrar desordres posttraumàtics i emocionals. Molts experimenten sentiments d’escassa autoestima i pateixen de depressió i ansietat, raó per la qual solen utilitzar l’alcohol o altres drogues per mitigar el seu estrès psicològic. Alguns nens senten por de parlar del que els passa perquè pensen que ningú els creurà. Altres vegades no s’adonen que el maltractament a què són sotmesos és un comportament anormal així aprenen a repetir aquest “model” inconscientment. La manca d’un model familiar positiu i la dificultat en créixer i desenvolupar copiant, augmenta les dificultats d’establir relacions.

Moltes persones no poden tallar el cicle de l’abús, però hi ha nens a qui la bibliografia mundial denomina “resilentes” que posseeixen característiques que els permet superar aquest obstacle. Aquests nen té l’habilitat de cridar positivament l’atenció d’altres persones, es comuniquen bé, posseeixen una intel·ligència mitjana, es nota en ells un desig per superar-se i creuen en si mateixos. Moltes vegades és l’aparició d’un adult preocupat per ells el que els permet desenvolupar aquesta habilitat i trencar amb el cicle de l’abús.

Com tots sabem, els nens solen ser relacionats amb les “esponges” en el sentit que absorbeixen tot al que veuen i els mostren els seus majors. El nen aprèn el que viu. Si viu amb tolerància aprèn a ser pacient. Si viu criticat aprèn a condemna. Si viu amb aprovació aprèn a confiar en si mateix. Si viu enganyat aprèn a mentir. Si viu en equitat aprèn a ser just. Si viu amb vergonya aprèn a sentir-se culpable, Si viu amb seguretat aprèn a tenir fe en si mateix, i si viu hostilitzat aprèn a barallar-se. Si viu en l’acceptació i l’amistat aprèn a trobar l’amor en el món. Per aquestes senzilles raons és que el 25 d’abril va ser consagrat com el Dia internacional contra el maltractament infantil per aconseguir que a tot infant se li facin valer els seus drets com a persona. I ressalto aquesta frase “ser pare no és sinònim de violència”, la vaig pensar una nit mentre parlava amb una amiga que m’explicava coses a les que jo anomenaria maltractament infantil i abús de poder per part dels pares.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *