L’índex DESI mostra una bona evolució d’Andorra vers una economia i societat digital

Logotip de Digital Economy and Society Index
Logotip de Digital Economy and Society Index

L’índex DESI, de Digital Economy and Society Index, és un recull d’indicadors que mesuren el progrés dels països europeus cap a una economia i societat digital i l’adopció d’aquests de les tecnologies de la informació i la comunicació. Després d’analitzar cadascuna de les quatre dimensions de l’índex DESI, cal destacar que Andorra continua sent líder europeu en infraestructures de telecomunicació, aconseguint millorar el resultat de 2021.

Així mateix, el Principat es troba per sobre de la mitjana europea en 17 dels 32 indicadors estudiats. Això és equivalent a un 53% del total d’indicadors.

Per altra banda, Andorra és líder europeu en 6 indicadors i se situa entre els 10 millors països de la Unió Europea en 16 indicadors, el 50% respecte al total d’indicadors. L’evolució és positiva, és a dir, existeix una millora, respecte al 2021, en 30 dels 32 indicadors.

S’ha millorat la precisió en les dades recollides gràcies a la revisió de les enquestes a través de les quals s’obté la informació, cosa que ha permès la recollida d’informació que anteriorment no estava disponible.

Com a dada significativa, al país milloren els resultats de la dimensió de competències digitals, destacant l’augment en graduats TIC i d’empreses que ofereixen formació en TIC.

TOTES LES NOTÍCIES