La temporada d’esquí 2010-2011 va tancar amb una disminució del 7% de l’accidentalitat

El departament d’Indústria del ministeri d’Economia i Territori ha fet públics els resultats de l’estudi d’accidentalitat a les pistes d’esquí després d’analitzar les dades de la temporada passada, és a dir la temporada 2010-2011. Segons els resultats de l’estudi d’accidentalitat, realitzat aquest any en col·laboració amb SkiAndorra, s’han registrat 9.981 incidents a les pistes d’esquí durant la temporada 2010/2011, el que suposa una disminució del 7% respecte a la temporada anterior quan es van comptabilitzar 10.755 incidents.

Índex d’accidentalitat:

L’índex d’accidentalitat és la magnitud que permet avaluar si d’una temporada a l’altra s’ha produït un augment o una disminució de l’accidentalitat a les pistes d’esquí.

Aquesta temporada s’aprecia una disminució en quant a l’índex d’accidentalitat (en mitjana s’han produït 0.43 accidents per cada 1.000 passatges en front 0.51 de la temporada passada, el que representa un 15% menys).

Aquesta evolució està motivada per una evolució favorable de les 2 variables que intervenen en el seu càlcul. D’una banda el nombre de passatges enregistrats al conjunt de dominis esquiables ha estat superior. Un major tràfic d’esquiadors a les pistes al temps que es mostra una disminució del nombre absolut d’incidents.

El valor assolit aquesta temporada és el més baix de tota la sèrie històrica. (Veure gràfica adjunta).

Perfil de l’accidentat i altres consideracions:

► El segment d’edat de major accidentalitat és el de 26 a 35 anys, que representa el 25% dels accidentats seguit del segment d’edat de 18 a 25 anys amb un 19%.

► Un any més, es frena la tendència creixent dels surfistes accidentats.

Representen el 21% dels accidentats, 1 punt menys que la temporada 2009/2010.

► Els practicants en la modalitat d’esquí alpí, representen el 61 % dels accidents totals (6 punts menys), recuperant la tendència dels últims 7 anys previs a 2009/2010.

► La utilització del casc, especialment en els infants, permet disminuir considerablement, en nombre i en gravetat, els traumatismes cranials.

El 32% dels accidentats duen casc, igual que la temporada passada, el que estabilitza la tendència al voltant d’una tercera part de la base total d’accidents.

► No hi ha canvis significatius en la localització de les lesions: el genoll és la part del cos més afectada, amb un 24% dels casos, seguit de la mà/canell i la cintura escapular amb un 12% dels casos.

► Les caigudes són la principal causa d’accident, amb un 82% (2 punts menys). A continuació, se situen les col·lisions entre esquiadors, amb un 7% (1 punt més).

► Els grups d’alta accidentalitat, sense entrar en consideracions de gravetat de les seves lesions, estan clarament associats a perfils d’esquiadors de poca proximitat (anglesos, francesos i residents a d’altres països, on s’inclouen els russos), amb un perfil de nivell debutant o de nivell mig i poca condició física.

Les variacions més importants estan més associades a canvis del propi entorn. Aquests canvis responen més a un augment en la pròpia base de clients dels dominis, que fa que també augmentin entre el col·lectius d’esquiadors accidentats.

► Un any més, s’aprecia que el surf de neu és la modalitat que implica lesions de més gravetat.

► Es percep una tendència de creixement lleuger en l’atenció d’accidentats pels equips de pisters dins d’un context amb el nombre total d’accidents de la temporada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *