La Seu destina 3’7 milions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també preveu l’aprovació provisional aquest vespre del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que té com a l’objectiu millorar i aprofundir la qualitat de la xarxa viària dels vianants i pacificar el trànsit rodat dels carrers i avingudes de la ciutat.

Aquest matí ha tingut lloc en roda de premsa la presentació d’aquest pla que en paraules de l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, “pretén organitzar la mobilitat de la ciutat a través d’una planificació sostenible per tal que totes les accions de millora tinguin coherència i un objectiu comú, fer compatibles les diferents tipologies de mobilitat que permet la Seu, com és l’ús d ela bicicleta”.

Per la seva part, el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament urgellenc, Jesús Fierro, ha explicat que aquesta Pla de Mobilitat és fruit d’un any treball en equip, on hi ha pres part una àmplia representació de tota la societat urgellenca i que ha culminat amb una exposició pública. “El pla preveu uns objectius molt clars: millorar la seguretat dels vianants, aconseguir una ciutat tranquil•la, millorar les entrades i les sortides de la Seu, tot reforçant l’esperit comercial del centre urbà”, ha manifestat Jesús Fierro.

Pla d’acció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El coordinador del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Seu d’Urgell, l’enginyer local Joan Gurrera, ha afirmat que el Pla és “molt útil, ja que aporta les possibles solucions”. Gurrera ha remarcat que “el pla s’ha pogut discutir a nivell tècnic, arribant a un cert grau de consens entre tots”.

Els objectius del pla es materialitzen en sis actuacions en funció del mitjà o la manera de transport:

La primera: Mobilitat a peu, el pla preveu augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, i alhora millorar l’accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques, a la via pública, als edificis i al transport. Com actuació més destacada seria convertir el carrer Sant Ot, entre la plaça Catalunya i la rotonda de Les Monges, serà de plataforma única, de dos sentits, amb l’objectiu de pacificar aquesta via comercial.

Aquest punt també proposa l’establiment de sentit únic i donar prioritat invertida al poble de Castellciutat, tot augmentant la superfície i la qualitat de la xarxa dels vianants. Els carrers del nucli històric de Castellciutat, que són estrets amb fonts pendents i voreres estretes, es contemplen a través d’aquest pla de mobilitat amb sentit únic i com l’inici o el final del desplaçament en vehicle privat.

El Pla de Mobilitat també proposa un estudi de camins escolars que consisteix en crear un itinerari específic pels escolars de la Seu que els permeti desplaçar-se a peu o en bicicleta pel nucli urbà fins als seus respectius centres educatius maximitzant la seva seguretat. La mesura comportarà senyalitzar adequadament aquests itineraris, amb nous passos de vianants i ampliant voreres.

Pel que fa als barris (Serrat de la Capella, Poblesec, Sant Antoni i Sant Pere), es vol millorar la seva accessibilitat a peu amb la construcció de passos de vianants.

La segona: Transport col•lectiu. El Pla de Mobilitat Urbana preveu la creació d’una parada de taxis a la mateixa estació d’autobusos. Pel que fa a l’actual parada, situada al capdamunt del Passeig Joan Brudieu, es reubicaria al final del mateix passeig, apropant-la al Sant Hospital i amb un menor nombre de taxis.

D’altra banda, per tal que el transport públic tingui prioritat per accedir a l’estació d’autobusos, el Pla proposa convertir l’avinguda Garriga i Massó en sentit únic ascendent en el seu tram de l’estació d’autobusos, excepte la part superior per sobre de la plaça Europa. Alhora, el tram superior de l’avinguda Garriga i Massó permetre només el sentit descendent dels autobusos per accedir a l’estació. I donar prioritat als autobusos en el tram superior de l’avinguda Garriga i Massó per girar a l’esquerra cap a l’estació, senyalitzant-ho amb cediu el pas pels vehicles en sentit ascendent.

La tercera: Adequar i completar el cinyell verd a la circulació de ciclistes i vianants. Es preveu ampliar l’actual carril bici del cinyell verd i la creació de nous. Així la volta verda serà contínua a través de diversos trams: Carrer Bisbe Benlloch-Camí Ral de Cerdanya; Passeig de Pasqual Ingla; Horta del Valira; Santa Magdalena-Pont de la Palanca; carrer de Circumval•lació Est; camí de Sant Jaume-Parc de Bombers.

Els carrers que passaran a ser zona 30, és a dir, que es limitarà la velocitat dels vehicles a 30km/h, per tal que la circulació de la bicicleta sigui segura. També s’ubicaran noves zones d’aparcament de bicicletes i es realitzaran campanyes de conducció eficient i segura tant en bicicleta com de cotxe privat.

La quarta: Convertir carrers de doble sentit en sentit únic. Amb l’objectiu de millorar el temps del desplaçament dels vehicles i millorar la seguretat dels vianants a les cruïlles. Això tindrà lloc en dues vies principals de la Seu d’Urgell: l’avinguda del Salòria i el Passeig del Parc. Ambdues vies deixaran de tenir doble sentit i passaran a sentit únic. Així, l’avinguda del Salòria serà descendent, mentre que el Passeig del Parc serà ascendent.

A més a més, es preveu la construcció d’una rotonda a la confluència de les avingudes del Valira i del Salòria. I millorar la connectivitat entre la N-260 i l’Horta del Valira.

Pel que fa al centre històric, es vol aprofundir en la pacificació dels seus carrers. La proposta consisteix en què la totalitat dels carrers pel que es pot circular en vehicle a motor tingui com a velocitat màxima permesa 20km/h, inclòs el carrer Major.

La cinquena: Adequar les places d’aparcament de zona blava a les necessitats del municipi. Es marcaran tres zones tarifaries diferents: el centre històric tindrà un preu més elevat; una primera corona amb tarifes similars a les actuals; i una tercera corona amb tarifes més econòmiques, concretament al voltant de la plaça del Camp del Codina i a la plaça Joan Sansa.

També es vol consolidar la bossa d’aparcament a l’avinguda del Camí ral de Cerdanya, i crear places d’aparcament específiques al voltant del Sant Hospital.

La sisena: Restricció i coneixement de les zones de càrrega i descàrrega. Se’n crearan de noves i es potenciaran les ja existents. Es restringirà el pas de vehicles pesants per zones sensibles de la ciutat, i limitar-ho per horari.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible té un pressupost total de 3 milions 700 mil euros i té un termini d’aplicació fins l’any 2022.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *