La plataforma sindical de funcionaris aclareix que s’ha vulnerat el dret a la negociació col·lectiva

La plataforma sindical de funcionaris ha fet públic un comunicat en relació al recurs interposat a la Batllia contra la Llei de contenció de la despesa en matèria de personal. El contingut íntegre del comunicat és aquest:

“Els diferents sindicats de funcionaris que el passat 3 d’abril de 2012 vam interposar una demanda per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical destigem reiterar que, tal i com indica el seu enunciat, l’objecte principal de la referida demanda és obtenir una resolució judicial en el sentit de què ha estat vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical proclamat a l’article 18 de la Constitució Andorrana durant el procés d’elaboració de la de la Llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.

Tal i com es va manifestar en la compareixença davant els mitjans de comunicació el passat 4 d’abril, mai ha estat en l’ànim dels esmentats col·lectius qüestionar per via judicial el contingut de la coneguda com a “Llei de les retallades”, i bona prova d’això és que en la demanda interposada no s’al·lega una eventual inconstitucional de cap dels preceptes de la Llei, com s’ha interpretat en els escrits presentats pel Ministeri Fiscal, el Govern i el Consell General.

D’altra banda, entenem que la manifestació en seu judicial per la representació legal del Govern en el sentit que no es va requerir a la Comissió Consultiva de la Funció Pública “perquè el Govern va entendre que aquest tràmit no era escaient” no fa altra cosa que reconèixer que efectivament s’ha vulnerat el dret a la negociació col·lectiva.

Per últim volem deixar palès que els col·lectius de funcionaris que representem, són plenament conscients de les dificultats econòmiques per les que passa el nostre país, i estem totalment disposats a col·laborar en totes aquelles mesures que des de Govern s’impulsin per a tractar de millorar la situació de les finances públiques, i és precisament en aquest sentit que ens hem vist obligats a recórrer als tribunals de justícia per tal de poder fer efectiu el nostre dret, constitucionalment reconegut, a participar en l’elaboració de les mesures que el Govern consideri escaients, amb la única pretensió de què dites mesures tinguin el màxim d’eficàcia possible”.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *