La crisi actual

Sens dubte la crisi actual  ha afectat les condicions de vida dels ciutadans, especialment de la gent gran, que veiem com any rera any minva de manera considerable el nostre poder adquisitiu.

Demanem mesures específiques  sobre les pensions per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut al llarg de més de sis anys sense augments en les pensions de jubilació.

També reclamem un pacte nacional entre les diferents forces polítiques d’on surtin mesures per garantir la suficiència financera del sistema públic de pensions.

Una de les mesures polítiques a adoptar seria, crec, transferir al Fons de Reserva de Jubilació els excedents que genera l’empresa parapública SOM, un cop establertes les preceptives reserves per a poder implementar en el futur noves tecnologies de comunicació.

Curt i ras, es tractaria de donar un destí finalista, d’ample  rendibilitat social, a aquests recursos  que ara, de forma majoritària, són esmerçats  en despeses de funcionament  o projectes poc rendibles, social o econòmicament parlant.

Es tractaria igualment de recuperar la devaluació econòmica experimentada pel salari mínim interprofessional a Andorra  que serveix de referència en el moment de demanar el dret a una prestació social no contributiva o calcular-ne el seu import.

Seria del tot necessari establir al mateix temps un mínim per a la pensió de jubilació, de la mateixa manera que s’ha establert un  màxim per mitjà d’uns coeficients reductors als imports més alts.

Per altra banda, a partir de l’estudi del qual es disposa, entenc que cal implementar mesures sobre la promoció de l’ autonomia personal, amb la deguda atenció a la dependència, destinant-hi una partida específica del pressupost estatal, fent cotitzar, si cal, per aquest risc.

En matèria d’habitatge, des de diversos àmbits, es proposa la utilització d’un parc públic d’apartaments de lloguer, adaptat i amb serveis comuns per a les persones grans, o amb diversitat funcional, com a recurs intermedi entre la llar i la residència geriàtrica.

Altres mesures específiques proposades apunten a la creació d’òrgans de participació per  la gent gran, de gestió de les llars de jubilats, de formació permanent, d’impuls de mecanismes per afavorir les relacions entre generacions, d’aprofitament de l’experiència de les persones grans i de posada en relleu de les seves aportacions al conjunt social.

Com fan un cop a l’any els joves, seria força interessant que el Consell General rebés als representats del col·lectiu de les persones grans per tal de poder desenvolupar unes ponències amb els nostres anhels i aspiracions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*