La capital preveu rebaixar al 0% la cessió de terreny en zona urbana consolidada quan es modifiqui la llei

Les futures modificacions que el Govern preveu fer sobre la Llei del sòl preveuen que durant un termini determinat de sis a vuit mesos, els comuns puguin reduir la cessió de terrenys en sòl urbà consolidat fins a eliminar-la completament. Aquesta reducció del que ara és el del 5 al 15% obligatori, però, es podria fer de manera diferent segons el que decideixi cada Comú, i en el cas de la capital ja s’estaria estudiant que es pugui eliminar completament la cessió obligatòria durant aquest període determinat, per així poder contribuir en major mesura a la reactivació de la construcció. Tal com explica el conseller de Serveis Públics i Urbanisme, Eron Estany, això no ha de ser un problema, ja que si es tracta de sòl urbà consolidat vol dir que no cal invertir en equipaments, i que per tant no requereix una inversió per part del Comú.

La proposta de reduir el percentatge de cessió obligatòria del terreny en zona urbana consolidada a l’hora de construir va sorgir del Comú d’Andorra la Vella, i va ser la mateixa cònsol major, Rosa Ferrer, qui ho va proposar a la resta de comuns. És per aquest motiu que des d’aquesta corporació, i concretament al Departament d’Urbanisme, ja s’hi ha treballat intensament.

Les modificacions que preveu fer el Govern permetran que cada comú pugui marcar el criteri que vulgui seguir, que fins i tot podrà ser diferent depenent de la zona de la parròquia que interessi més desenvolupar. Es podrà decidir reduir el percentatge obligatori de cessió o fins i tot eliminar-lo completament, i aquesta és l’opció que triarà el Comú d’Andorra la Vella.

El conseller de Serveis Públics i Urbanisme, Eron Estany, indica que en tractar-se de sòl urbà consolidat, el Comú no ha d’invertir a la zona perquè ja hi ha els equipaments necessaris, els vials, i es pot començar a construir sense cap tràmit previ, per això es pot permetre condonar la cessió. Concretament, a la capital calcula que hi ha prop d’una vintena de parcel·les que es troben en aquest conjunt i que es podrien beneficiar d’aquesta mesura perquè tenen tot a punt per a la construcció. De fet, Estany es mostra optimista i considera que la majoria podrien animar-se a construir gràcies a l’estalvi que els suposaria no haver de cedir un 15% del seu terreny. A més, el fet que sigui una mesura temporal, que es preveu que duri entre sis i vuit mesos, podria ser un incentiu més perquè els propietaris vulguin construir i no s’esperin a més endavant.

En alguns casos, el pagament del 15%, que es pot fer tant amb la cessió del terreny com amb l’import equivalent en diners, ha arribat a frenar construccions que ja disposaven del permís necessari, i aquests són alguns dels casos que Estany preveu que es puguin activar ràpidament.

Pel que fa als diners que deixaria d’ingressar el Comú, Estany assegura que no és una gran pèrdua ja que actualment no es reben demandes per construir a causa de la crisi. Per tant, almenys s’aconseguiria reactivar el sector i això generaria llocs de treball, i per tant tindria més beneficis que pèrdues.

Un cop s’hagin aprovat les modificacions de la Llei del sòl, totes les parròquies hauran de definir fins a on rebaixen la cessió obligatòria del sòl, i si ho fan en totes les zones igual. És probable que no tots els comuns triïn eliminar del tot aquesta cessió, ja que tal com apunta Estany, hi ha comuns que no han estat tan estrictes a l’hora de determinar una zona com a sòl urbà consolidat, i això pot suposar que en alguns casos sí que s’hagi de fer alguna inversió en equipaments, i per tant es necessiti una cessió per part dels qui vulguin construir.

TOTES LES NOTÍCIES