El SAAS presenta demà l’Estació Clínica Infermeria de l’hospital

El SAAS presentarà l’Estació Clínica Infermeria de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell el proper dia 26 d’abril a les 12 hores a la sala d’actes del SAAS.

L’Estació Clínica d’Infermeria és una nova eina que permet registrar tot el procés d’atenció d’infermeria i tota l’activitat que realitza la infermera tant als pacients com en el servei.

Al 2006 es disposava d’un conjunt d’eines que donaven suport de forma delimitada, en àmbits concrets de l’organització, com la gestió de les agendes o dels informes d’hospitalització.

Calia doncs, segons el SAAS,  una eina integradora que permetés l’accés a la informació des dels diferents àmbits i les diverses aplicacions. Una eina d’informació i de comunicació assistencial que estalviés temps, que millorés els registres de dades, que n’augmentés la fiabilitat i que agilitzés els fluxos d’informació clínica, aconseguint així incrementar la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la tasca de tots els professionals que presten els seus serveis al SAAS.

Al 2007 l’opció escollida per renovar i modernitzar els sistemes d’informació i fer possible la Història Clínica Informatitzada dels nostres usuaris va ser implantat el Hewlett- Packard Health Care Information System (HP-HCIS).

L’eix central de la solució de l’HP-HCIS és el pacient i per tant la seva història clínica, de manera que es va assolir un objectiu desitjat durant molt temps: la història clínica unificada i electrònica.

El projecte es va iniciar al novembre del 2007 i HP ens va proposar ser hospital pilot per desenvolupar l’Estació Clínica d’Infermeria. Vàrem establir un pla d’acció a fi d’introduir els canvis de manera gradual i formant totes les infermeres de l’Hospital en la nova metodologia. La implementació es va dur a terme gradualment a tots els serveis d’hospitalització incloent les auxiliars d’infermeria.

Aquest canvi ha aportat formació del model de cures i de llenguatges estandarditzats d’infermeria, permet garantir una assistència infermera de qualitat i afavoreix l’organització i distribució del temps de la infermera. També facilita la interrelació entre els diferents membres de l’equip assistencial i mesurar la qualitat.

És una eina que permet fer visible el treball infermer i delimita les competències infermeres. La seva implantació ha representat un esforç en formació i en l’adaptació al canvi. També ha implicat canviar la forma i el moment de registrar, organitzar el treball, planificar l’atenció al pacient i la forma de relacionar-nos amb altres professionals.

Actualment es trballa en la millora dels registres i desenvolupant noves aplicacions per als serveis centrals els d’emergències i per a les consultes externes d’infermeria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *