El Greco recomana un codi de conducta per als parlamentaris

El  Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) ha fet públic aquest dijous els resultats de la quarta avaluació a què es va sotmetre el Principat. Se centra, bàsicament, en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els jutges i els fiscals. Entre les recomanacions que se’n deriven, hi ha que es tiri endavant un codi de conducta per als parlamentaris, que es facin declaracions del patrimoni o que es modifiqui la composició del Consell Superior de la Justícia perquè jutges, magistrats i fiscals tinguin una major representativitat. Des del GRECO es destaca els avenços que ha fet el Principat en els darrers anys, tot i que fruit d’aquesta quarta avaluació se’n deriven un seguit de recomanacions.

El Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) ha publicat aquest dijous l’informe corresponent al quart cicle d’avaluació centrat en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els jutges i els fiscals. Entre les recomanacions que es deriven d’aquesta avaluació hi ha un codi de conducta, que els conflictes d’interès siguin fets públics i que es faci una declaració del patrimoni i dels interessos dels parlamentaris. A més, recomana que es facin accions de sensibilització en aquest sentit. Pel que fa a la justícia, una de les principals recomanacions és que es modifiqui la composició del Consell Superior de la Justícia per assegurar una representació “equilibrada” dels jutges, magistrats i fiscals. També recomana canvis en la durada del mandat de jutges i magistrats, perquè sigui indeterminada.

Des del Greco es posa en relleu els avenços que ha fet Andorra en els darrers anys i fruit d’aquesta quarta avaluació destaca certs aspectes que, al seu parer, encara cal modificar. D’aquesta manera, i pel que fa als parlamentaris, posa en relleu que es facin consultes entre els actors implicats quan s’ha d’impulsar alguna llei però afegeix que seria recomanable introduir un procés de consulta pública en el marc dels treballs legislatius, per facilitar al “simple ciutadà” la seva participació. També recomana que s’adopti un codi de conducta per als parlamentaris acompanyat de comentaris explicatius o d’exemples concrets i que aquest mateix codi sigui donat a conèixer als ciutadans. A més, es posa en relleu que el fet que molts dels consellers treballin a mig temps i que, per tant, realitzin una altra activitat laboral, posa en evidència la necessitat d’introduir una obligació d’assenyalar tot conflicte d’interès així com un sistema de declaracions públiques dels interessos i activitats. En aquest cas, es tractaria de notificar els interessos financers i econòmics i també es recomana la possibilitat d’anar més enllà i incloure informació sobre els familiars, tot i que aquesta informació no hauria de ser necessàriament pública. De manera paral·lela a aquestes mesures, el Greco posa en relleu que serien necessàries eines per assegurar un control i una posada en pràctica apropiades en relació a aquestes declaracions. A més, creu que serien escaients mesures de formació i de senibilització tant pel que fa a qüestions deontològiques com a la declaració dels béns.

Pel que fa a la justícia, des del Greco es recomana que es modifiqui la composició del Consell Superior de la Justícia per assegurar una representació apropiada dels jutges, magistrats i fiscals. A més, es manifesta que jutges i magistrats poguessin ser nomenats per mandats de durada indeterminada, en lloc dels sis anys actuals. També es posa en relleu que caldria modificar el sistema de responsabilitat disciplinària dels jutges i magistrats per augmentar el termini de prescripció de les infraccions i preveure un procés específic d’audiència disciplinària i també que es prenguin mesures perquè les informacions en matèria de processos disciplinaris puguin ser conservades, i publicada aquesta jurisprudència. Des del Greco també es posa en relleu la necessitat de continuar oferint a jutges i magistrats formacions sobre les diverses qüestions relatives a l’ètica i la integritat.

Pel que fa als fiscals, es recomana que la decisió d’apartar-los d’un determinat afer sigui justificada per escrit i fa la mateixa recomanació que en el cas de jutges i magistrats pel que fa al sistema de responsabilitat disciplinària. També que pugui continuar fent formació sobre qüestions ètiques i de la integritat.

La posada en pràctica de totes aquestes recomanacions serà avaluada durant el primer semestre del 2019.

ANA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *