El 2023 registra menys infraccions denunciades que l’any anterior

El despatx de la Policia a Sant Julià
El despatx de la Policia a Sant Julià (Policia d’Andorra)

Durant l’any 2023, la Policia d’Andorra ha denunciat un total de 4.211 infraccions en el Principat d’Andorra, xifra que representa un descens del -7,1% respecte a les infraccions denunciades durant l’any 2022 (4.531). Del total d’infraccions registrades l’any 2023, 1.163 es troben pendents de resolució. A les 3.048 infraccions restants ja se’ls ha aplicat i resolt el procediment sancionador. Aquestes xifres suposen un augment del 6,8% de les infraccions pendents i un descens de l‘11,4% de les infraccions resoltes en relació amb l’any 2022. Per tipologies de conducta, s’han denunciat 2.241 delictes i 1.970 contravencions penals, de manera que suposen unes variacions d’un -4,9% i un -9,4%, respectivament, en comparació amb l’any anterior.

D’acord amb els títols del codi penal, les contravencions penals més freqüents a l’any 2023 corresponen a les contravencions penals contra els interessos generals (1.088) i contra el patrimoni (775), així com contra les persones (107).

Al llarg de l’any 2023, del total d’infraccions denunciades, 341 han estat per diferents tipologies d’agressions, el que representa un descens del 17,8% respecte a l’any anterior. D’aquestes, més de la meitat han estat infraccions intencionades de lesions i maltractaments físics fora de l’àmbit domèstic (189). Així mateix, s’han denunciat un total de 1.063 infraccions per tipologia patrimonial, un -0,1% respecte a l’any 2022.

Si s’analitzen les infraccions denunciades segons el lloc de comissió, la majoria es localitzen a Andorra la Vella (30,1%), frontera hispanoandorrana (14,0%) i Escaldes-Engordany (9,5%). Per altra banda, les localitzacions on ha augmentat el nombre d’infraccions respecte a l’any 2022 són el Pas de la Casa (+41,9%) i Sant Julià de Lòria (+7,3%), mentre que les localitzacions que presenten un descens més destacat de les infraccions respecte al 2022 són la frontera francoandorrana (-31,4%) i la Massana (-23,9%).

TOTES LES NOTÍCIES