DA no vol que la Cambra emeti informes sobre les empreses estrangeres que vulguin instal·lar-se al país

El grup parlamentari demòcrata ha tancat, aquest dimecres, les esmenes al projecte de llei d’inversió estrangera, i n’ha entrat un total de nou. Cap d’elles, però, recull la demanda de la Cambra de Comerç de poder emetre informes no vinculants sobre les empreses que vulguin instal·lar-se al país, ja que tal com ha explicat la consellera demòcrata Sílvia Calvó, el Govern ja disposa dels mecanismes per fer aquestes valoracions. Les esmenes que s’han presentat fan referència a remarcar més l’excepcionalitat de les negatives que pot donar el Govern a les empreses estrangeres, a agilitzar els tràmits que hagin de fer, i a acceptar els pagaments i cobraments d’aquestes empreses mitjançant bancs andorrans i també estrangers.

Les conselleres demòcrates Olga Adellach i Sílvia Calvó han presentat, aquest dimecres, les esmenes al projecte de llei d’inversió estrangera. Les conselleres han recordat la importància cabdal d’aquesta llei que ha de promoure l’obertura d’empreses estrangeres a Andorra, afavorir a la competitivitat i generar llocs de treball, reactivant així l’economia del país. Han indicat, a més, que per a l’elaboració de les esmenes han tingut en compte els suggeriments que han rebut per part de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, de la Confederació Empresarial, i d’altres agents implicats.

Algunes de les recomanacions fetes per la Cambra i que s’han recollit són les adreçades a agilitzar els tràmits que han de fer els inversors estrangers. El suggeriment que es va fer i que no han volgut acceptar des del grup parlamentari demòcrata és el referent a què la Cambra elaborés un informe no vinculant sobre la conveniència d’acceptar les empreses estrangeres o no a Andorra. La consellera Adellach ha considerat que el Govern ja compta amb els mecanismes necessaris per fer aquesta valoració, i que per tant ‘no és escaient que ho hagi de fer també la Cambra o la CEA’.

En aquest sentit, Sílvia Calvó ha afegit que la Cambra ‘no deixa de ser una part interessada i en un moment donat hi pot haver un conflicte d’interessos’.

En relació a aquests criteris per admetre l’arribada d’empreses estrangeres, el grup parlamentari sí que ha fet una esmena per introduir algunes modificacions, tot i que aquestes no canvien en cap cas la línia ja marcada en el projecte de llei. Adellach assegura que es comparteix totalment amb el Govern el fet que hagi de ser l’Executiu qui revisi les demandes i les admeti tenint en compte les salvaguardes conceptuals estipulades. Les conselleres asseguren que aquest mètode dóna seguretat jurídica, és el que s’empra en altres països, i que el rebuig d’una empresa ha de ser motivat, i han afegit que sempre existeix l’opció d’anar als tribunals si no es considera justificada la decisió.

És per això que els ajustos que s’han introduït amb l’esmena són matisos perquè s’hagi de ser més estricte a l’hora d’emetre la decisió, però no influeixen en el procediment.

Una altra de les esmenes que presenta DA és la que permet que els pagaments i cobraments d’aquestes empreses es puguin efectuar mitjançant bancs andorrans i també estrangers. Això sempre i quan aquests bancs siguin de països cooperants en matèria de blanqueig de diners i terrorisme.

D’altra banda, s’han introduït tres esmenes clarament dirigides a agilitzar els tràmits necessaris. En primer lloc s’estableix que un empresari andorrà o resident que marxi a l’estranger o perdi la nacionalitat, podrà conservar l’empresa, sense haver de tornar a fer la demanda, només inscrivint-la al registre d’empreses estrangeres. En segon lloc, en cas de mort, quan l’empresa passa a un successor conservarà el permís que hagi obtingut. I en darrer lloc, s’elimina el requeriment de presentar una memòria d’activitats de les empreses estrangeres, perquè s’entén que en el moment que s’instal·la al país ja ha de presentar les mateixes memòries que la resta de societats i per tant s’estaria donant una duplicitat de tràmits requerits.

A més d’altres esmenes essencialment tècniques, els demòcrates també han volgut remarcar en el text que el 10% de participacions d’una empresa que pot adquirir un estranger sense sol·licitud, queda limitat. Sílvia Calvó ha explicat que amb el text inicial podria haver-hi dubtes i descontrol i que una persona fes una compra esglaonada que li permetés acumular més del 10% sense sol·licitud, però que la seva esmena estableix que el 10% sigui el total que pot obtenir, encara que ho compri per fases.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *