Convocats els ajuts a la conservació del patrimoni cultural pel període 2014

El consell de ministres ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions a les persones físiques o jurídiques, a les entitats privades sense finalitat de lucre i als organismes públics d’Andorra, destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural immoble, moble i documental per al període 2014. El ministeri de Cultura disposa d’una partida pressupostària de 35.819 euros per aquesta convocatòria de subvencions 2014.

Per als béns immobles la quantitat de la subvenció atorgada no pot superar els 35.000 euros ni ser inferior als 3.000 euros. Per als béns mobles i el patrimoni documental, no pot superar els 20.000 euros ni ser inferior a 1.000 euros. En el cas dels béns immaterials, cal que estiguin inscrits a l’lnventari General del patrimoni cultural d’Andorra i la quantitat de la subvenció atorgada no pot superar els 10.000 euros ni ser inferior als 1.000 euros. En cap cas la subvenció pot ser de mes del 50% del cost de les obres o intervencions dels béns immobles, ni de mes del 80% per als béns mobles, el patrimoni documental i immaterial.

El termini per presentar les sol·licituds de subvenció finalitza el pròxim 30 de maig.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *