Les xarxes socials han esdevingut, es vulgui o no, una de les corretges de transmissió més importants del coneixement del nostre segle. De la informació ja ni en parlem. És la principal.Llegir