En les actuals eleccions al Parlament de Catalunya als votants catalans se’ls hi presenta un dilema. Tindran que escollir entre dos extrems enfrontats. Un d’ells defensa els interessos d’una oligarquia parasitària castellana i l’altre els d’una burgesia catalana més moderna i productiva.Llegir

Finalment un ministre del govern d’Espanya ha reconegut que amb la creació del nou estat de Catalunya dins de la UE, l’estabilitat econòmica i social d’Espanya trontollaria. Llegir

L’actual moguda creixent cap a la independència de Catalunya, pot servir per conèixer el tarannà de la cultura catalana, caracteritzada pel seny i la rauxa. Des de fa cents d’anys, utilitzant la raó i el seny s’ha defensat la identitat catalana, parlant de la seva història i llengua. Llegir

Les persones que tenim una certa edat recordem molt be el mot de “murcianos” utilitzat per anomenar a l’emigració procedent del sud d’Espanya, obligada a marxar dels seus llocs d’origen per millorar la seva qualitat…Llegir