9 projectes relacionats amb Andorra han estat seleccionats per a la convocatòria del projecte POCTEFA

El Comitè de Programació del projecte de la Unió Europea POCTEFA (Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra) ha escollit els projectes presentats a la segona convocatòria d’aquests ajuts que seran programats i que per tant obtindran un finançament del 65%.

La decisió s’ha adoptat en el marc del 35é Consell Plenari de la Comunitat de Treballs dels Pirineus, celebrat la setmana passada a Biarritz. El total dels projectes admesos en aquesta segona convocatòria han estat 100, dels quals 20 tenen participació i/o afectació d’Andorra. Finalment, els projectes programats pel Comitè han estat 62, dels quals 9 tenen participació i/o afectació d’Andorra.

Els resultats finals de la programació d’aquesta segona convocatòria del POCTEFA es poden considerar com un gran èxit de participació d’Andorra en aquest programa operatiu. Aquests 9 projectes juntament amb els 5 programats en la primera convocatòria porten a Andorra a integrar-se de ple en la gestió i participació en programes operatius de cooperació finançats per la Unió Europea.

Detall dels 9 programes seleccionats amb participació i/o afectació d’Andorra

DIETAPYR2
DietaPYR2 posa en valor estratègies territorials de col·laboració transfronterera que impulsen innovacions en la cadena de boví, des de la producció fins al consum, procedent de races autòctones dels Pirineus. S’emmarca en l’eix 1, ja que estableix una plataforma de cooperació entre centres de R + D + I i PIMES (associacions de ramaders, carnissers i hostalers) que permeti l’intercanvi de coneixements i tecnologies relacionades amb la producció, transformació i comercialització de la carn. Les zones frontereres involucrades en el projecte seran: Aragó, Catalunya, Occitania i Andorra. El projecte DietaPYR2, a més de les accions pròpies de gestió i comunicació que permetran difondre els resultats a gran escala, s’articula en tres accions tècniques:
• Transferència d’innovacions i tecnologies a les ramaderies per millorar la gestió i productivitat dels sistemes pastorals;
• Valorització de la carn de boví produïda potenciant les seves possibles qualitats nutritives i cardiosaludables, nous especejaments i processos de maduració, així com les possibilitats de la seva comercialització amb aquest element diferenciador;
• Xarxa d’educació ambiental sobre les particularitats de l’activitat ramadera de boví de carn lligada a la biodiversitat ia la muntanya pirinenca.

ENTREPYR-II
ENTREPYR-II és la continuació i ampliació, en territori, socis i accions, del primer projecte transfronterer ENTREPYR que va unir diversos refugis de muntanya del Pirineu. El seu objectiu principal és obrir la porta a una col·laboració transfronterera permanent i proporcionar al conjunt de refugis del Pirineu (gairebé cent) eines de promoció internacional gràcies a la creació d’un producte turístic pirinenc nou, amb el qual arribar a ser coneguts per un públic internacional al qual ara no tenen accés.
A més d’aquesta nova web, ENTREPYR-II permetrà millorar la sostenibilitat ambiental i posarà en marxa dos espais de treball conjunt per a les empreses i entitats lligades als refugis: una associació transfronterera i un observatori pirinenc de refugis. Tots aquests elements de col·laboració i internacionalització d’empreses relacionades amb els refugis de muntanya no es limiten al temps de durada del projecte, com ja ha demostrat el primer ENTREPYR, ja que es tracta d’apostes de continuïtat directament lligades a la pròpia gestió dels refugis .

PIRAGUA
PIRAGUA aborda la caracterització del cicle hidrològic en els Pirineus per millorar la capacitat d’adaptació dels territoris front als reptes imposats pel canvi climàtic i donar suport a la inversió destinada a l’adaptació al canvi climàtic de la gestió del recurs aigua. PIRAGUA s’alinea amb l’estratègia de cooperació transfronterera de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), i desenvoluparà accions enfocades a:
• la millora del coneixement i el desenvolupament de bases de dades regionals;
• l’establiment i seguiment d’indicadors clau;
• l’elaboració d’escenaris futurs de recursos hídrics;
• el desenvolupament d’experiències pilot en els àmbits de la gestió d’embassaments, d’explotacions forestals i altres;
• l’estimació dels costos associats al canvi climàtic;
• l’elaboració de recomanacions sobre les adaptacions sectorials; i
• la transferència dels resultats als agents implicats en la gestió dels recursos hídrics al territoris del programa POCTEFA.

APTITUDE
L’objectiu general és implementar a la zona transfronterera dels Pirineus un projecte de prevenció de la discapacitat en les persones grans mitjançant la creació d’una xarxa per promoure l’assistència, la formació, la recerca i la innovació en el camp de la gerontologia. Aquesta xarxa associa 4 departaments francesos, 2 regions autònomes (Catalunya i Navarra) espanyoles i Andorra. S’estructura en 3 eixos prioritaris:
-Constitució d’una Xarxa Transfronterera d’envelliment i Prevenció de la Discapacitat (RTVPD) recolzant-se sobre una xarxa operacional a França (ERVPD Occitanie). Se sol·licitaran els actors capaços d’evolucionar el sistema sanitari i social cap a la prevenció i la innovació en l’atenció de la gent gran. Es realitzaran 3 etapes: IDENTIFICACIÓ d’líders en el domini de l’envelliment, DIAGNÒSTIC dels recursos sanitaris i comunitaris d’atenció a l’ancià, CREACIÓ d’una base de dades i d’una plataforma interactiva.
Formació / informació destinada a professionals de salut, a la població general, a associacions, a empreses biomèdiques i farmacèutiques.
Identificació dels principals start-ups de l’envelliment; desenvolupament d’accions d’innovació i de la Silver Economy amb equips d’investigació; creació / animació d’un ecosistema fruit de les trobades organitzades amb científics, la indústria i associacions. Aquest projecte hauria de multiplicar les accions de prevenció i d’innovació en la gerontologia per aconseguir una competitivitat europea.

FAUNAPYR
FAUNAPYR contribueix a la protecció dels ecosistemes transfronterers mitjançant la millora del coneixement sobre la distribució espacial de la fauna pirinenca, enfortint la col·laboració en matèria d’intercanvi, visualització i explotació de dades de fauna en l’àmbit de la conservació de la biodiversitat i desenvolupament sostenible del sector turístic. A més, pretén valoritzar i socialitzar l’aportació de la ciència ciutadana al coneixement i conservació dels ecosistemes pirinencs. El projecte agrupa 6 socis francesos i espanyols i un soci associat espanyol, amb experiència en la generació, gestió i explotació de dades de biodiversitat (amb milions de registres actualment), incloent aportacions de ciència ciutadana. Amb aquest enfocament global i integrador, FAUNAPYR genera valor afegit sobre la informació actualment disponible a escala regional, en posar-la en un context geogràfic més gran i facilitant els fluxos d’informació entre diferents actors pirinencs. FAUNAPYR contribueix a l’Eix 3 del Programa POCTEFA 2014-2020 mitjançant els següents resultats esperats:
Creació d’una xarxa de col·laboració entre entitats generadores d’informació sobre fauna.
-Plataforma en línia de visualització i consulta de dades sobre fauna per al conjunt de l’àmbit pirinenc.
Creació d’eines d’explotació de les dades per millorar la conservació de la biodiversitat i les activitats turístiques vinculades a l’observació de fauna.

ADNPYR
Xarxa d’educació Pirineus: cooperació i valorització del patrimoni del Pirineu

Els Pirineus, territori geogràfic únic, espai de diversitat cultural i natural, són el nostre patrimoni comú. Aquest patrimoni contribueix a reforçar un sentiment d’identitat, per això, la xarxa transfronterera Educació Pirineus Vius (60 membres) tracta de ser el portador d’aquesta consciència comuna. Per evidenciar aquesta realitat, sis socis (Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalunya Pedrera, SEO, GAN-NIK, IEA, LPO) han treballat conjuntament amb els 60 membres desenvolupant “ADN Pirineus”, dirigit a diversos públics: residents, visitants, professionals , o polítics del massís.
Les intencions són:
• Sensibilitzar a través d’una exposició itinerant.
• Valoritzar els patrimonis mitjançant la innovació, creant una aplicació mòbil, única per a tot el massís, que valoritzarà els llocs, geolocalizarà els itineraris d’interpretació, activitats.
• Establir vincles entre els professionals de la valorització del patrimoni i l’educació ambiental en dos seminaris d’intercanvi, sessions de co-formació i un comitè de seguiment del projecte Natura, Cultura, Turisme.
• Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les organitzacions de manera individual no podrien aconseguir, i aprofitant l’experiència de les 60 estructures proposar orientacions estratègiques de massís per a una valorització sostenible del patrimoni dels Pirineus.

POCRISC
L’objectiu del projecte POCRISC és fomentar una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus, desenvolupant aproximacions harmonitzades de l’avaluació del risc sísmic per als gestors d’emergència, afavorint així la difusió d’informació comuna i compartida adreçada a les autoritats locals i al públic, i proporcionant les eines d’ajuda a la decisió adaptades a les necessitats dels gestors de crisi. Tot això enfocat a una zona transfronterera que comprèn les regions de Catalunya a Espanya, Occitània a França i Andorra.
Un dels resultats principals del projecte és una estimació automàtica a nivell municipal en temps quasi-real dels danys causats per un terratrèmol adreçada a gestors d’emergències. A més, una aplicació per a telèfons intel·ligents per a l’avaluació de la vulnerabilitat i del mal post-sísmic seran de gran utilitat als serveis de la gestió de l’emergència sísmica. Les guies pràctiques de vulnerabilitat sísmica dirigides als tècnics de la construcció i als gestors del risc representen un gran valor afegit. Els resultats es posaran en comú per serveis tranfronterizos d’emergència a través d’exercicis de crisi.
S’ha millorat el contingut del projecte respecte al presentat en primera convocatòria, gràcies a la inclusió de nous socis relacionats amb protecció civil, l’edificació i l’enginyeria civil. Els resultats obtinguts en la zona d’estudi podran transferir-se a tot el Pirineu.

TRAMPOLINE
L’objectiu de trampoline és augmentar el nombre de joves que obtenen una primera feina (al voltant de 500). D’ell es desprenen dos objectius operatius: donar suport, d’una banda, la formació i la mobilitat dels joves i reforçar, de l’altra, les estructures que els donen suport, els Centres d’Informació Juvenil i els serveis públics d’orientació i ocupació.
El projecte crearà una Xarxa per a la Mobilitat Transfronterera dels Joves que continuarà amb les seves funcions més enllà de la durada del projecte. Trampoline mobilitzarà als professionals de la informació i l’orientació juvenil per augmentar el nombre de joves que trobaran una ocupació. El projecte preveu sessions de sensibilització, la creació d’eines digitals per a la recerca de feina, la investigació sobre el mercat de treball transfronterer i la realització de formacions comunes, entre altres, en el camp de l’animació sociocultural, un dels sectors clau per a la primera experiència laboral dels joves.
Els resultats parlaran per si mateixos: més de 4.000 respostes a les demandes d’informació i la constitució d’una Xarxa d’almenys 30 socis actius. Es preveu la formació de 100 joves i 80 professionals (formadors i orientadors). Finalment, la Xarxa Transfronterera per a la Mobilitat Juvenil permetrà la perpetuïtat de la col·laboració entre socis que cobreixen els tres països del Programa: Andorra, França i Espanya

LLL-TRANSVERSALIS
L’objectiu és harmonitzar i reforçar les pràctiques de formació permanent perquè responguin als reptes de l’espai transfronterer: atractiu i competitivitat del territori, desenvolupament dels intercanvis, inclusió i cohesió social. Basant-se en cooperacions històriques (TRANVERSALIS2009-2013) entre els establiments universitaris i seguint les estratègies fixades per les autoritats regionals i nacionals, el projecte treballarà 3 temes:
-vincular competències i oferta formativa: la creació de models transfronterers ha de ser una eina d’integració global dels sistemes de formació i d’ajuda a la mobilitat
-tenir en compte les evolucions dels models d’empresa per fer progressar les modalitats de formació (alternança – aprenentatge-reconeixement mutu de les qualificacions professionals): l’oferta formativa, així com el reconeixement mutu de competències, han de desenvolupar-se en un continu de territoris que es concreti en la creació de formacions comunes en alternança o en la convalidació de diplomes transfronterers per un procés de VAE;
– orientar bé per formar bé: aplicació d’eines d’orientació necessàries per aconseguir l’èxit d’una trajectòria d’adquisició de competències.
El projecte LLL-Transversalis es compromet en un procés d’estructuració d’una oferta global de serveis a les 6 regions (Cat., Occ., And., Ar., Aqui, P.V.) recolzant-se en la creació d’un campus transfronterer.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *